• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Καλαμίτσης' | 17 Αυγούστου 2019, 11:09

    Αν και οι εξαιρέσεις που εισάγονται φαίνεται πως κινουνται στη σωστή κατεύθυνση, η εφαρμογή τους χωρίς τη δέουσα καθοδήγηση θα είναι δυσχερής. Τέτοια καθοδήγηση θα μπορούσε να δοθεί μέσα από παραδείγματα στην αιτιολογική έκθεση. Διαφορετικά ο κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας εξωθείται σε μη εφαρμογή των εξαιρέσεων μέχρις ότου κριθούν οι πρώτες περιπτώσεις από την ΑΠΔΠΧ και τα δικαστήρια (έτσι, όμως, ματαιώνεται την εφαρμογή και το σκοπό της εξαίρεσης).