• Σχόλιο του χρήστη 'Περικλής Χρηστίδης' | 18 Αυγούστου 2019, 14:23

    Στην παράγραφο 3 γίνεται αναφορά στον ν.2472/1997. Ο νόμος αυτός δεν αντικαθίσταται από τον ΓΚΠΔ και το παρόν νομοθέτημα?