• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Ρουσόπουλος' | 19 Αυγούστου 2019, 08:26

    Ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένο το άρθρο δημιουργεί τεράστιο θέμα με τη συγκατάθεση. Μια κατ’ εξαίρεση νομική βάση για τους εργαζόμενους αντί να περιοριστεί και να ρυθμιστεί, συνδέεται με σύμβαση, εργατικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις κλπ. Εντελώς αντίθετο στη νομολογία των Αρχών (Βλ. και ΟΕ αρ. 29 «Opinion 2/2017 on data processing at work»)