• Σχόλιο του χρήστη 'Homo Digitalis' | 19 Αυγούστου 2019, 18:48

    Το άρθρο 33 είναι προβληματικό. Σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει τους επιτρεπόμενους από τον Κανονισμό (άρθρο 23) περιορισμούς, εισάγοντας νέους που δεν έχουν έρεισμα στον Κανονισμό. Προτείνεται η αναδιατύπωσή του, στην κατεύθυνση των προτάσεων που είχαν περιληφθεί στο σχέδιο της α’ νομοπαρασκευαστικής.