• Σχόλιο του χρήστη 'Μαίρη Δεληγιάννη' | 20 Αυγούστου 2019, 01:21

    Η γενική διατύπωση του άρθρου 33 παρ. 5 που προβλέπει την δυνατότητα του υπεύθυνου επεξεργασιας να μην ανακοινώνει στα υποκείμενα επεξεργασίας μία παραβίαση προσωπικών δεδομένων που ενέχει υψηλό κίνδυνο σε περιτπώσει που «μέσω της ενημέρωσης θα αποκαλύπτονταν πληροφορίες, οι οποίες σύμφωνα με διάταξη νόμου ή λόγω της φύσης τους, ιδίως λόγω υπέρτερων έννομων συμφερόντων τρίτου, πρέπει να παραμείνουν απόρρητες» διευρύνει αδικαιολόγητα την δυνατότητα των υπευθύνων να μην ανακοινώνουν παραβιάσεις προσωπικών δεδομενων στα επηρεαζόμενα φυσικά πρόσωπα και ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθει καταχρηστικά από τους υπέυθυνους επεξεργασίας. Ως εκ τούτου, προτείνω να διατυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια η συγκεκριμένη εξαίρεση, ώστε η εφαρμογή της να είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο.