• Σχόλιο του χρήστη 'οικονομου' | 15 Οκτωβρίου 2019, 09:07

    Κύριε υπουργέ σύμφωνα με τον παλιό ποινικό Κώδικα είχαμε τις εξής μεταβολές Το άρθρο 358 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή και της συμφωνίας για επικοινωνία 1. Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που του την έχει επιβάλει ο νόμος και έχει αναγνωρίσει, έστω και προσωρινά, το δικαστήριο ή προκύπτει από συμφωνία που έχει επικυρώσει ο συμβολαιογράφος κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους. «2. Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώνεται σε συμφωνία που επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα και αφορά την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.»». ..... Η τιμωρία της παρακώλυσης επικοινωνίας δεν σας ενδιαφέρει? Ακόμα και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ως πρόθεση να τιμωρεί την παρεμπόδιση , εσείς το θεωρείτε σώφρον αυτόν τον κώδικα και χρησιμοποιείτε τα ίδια μέλη της νομοπαρασκευαστικής? Μέλη τα οποία έχουν αποδείξει ότι δεν συμβαδίζουν με το περι δικαίου αίσθημα. Μέλη που κλεινουν τα αυτιά τους στο ΔΙΘΝΒΕΣ και ΕΝΩΣΙΑΚΟ δίκαιο? Αυτήν την ΝΔ φέραμε στην εξουσία?