• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Συρμαλής' | 15 Οκτωβρίου 2019, 19:23

    Η διάταξη κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Εναλλακτικά, θα μπορούσε η παράβαση των διατάξεων περί κοινής ησυχίας να τιμωρείται και/ή με διοικητικό πρόστιμο της τάξεως των 200 ή 300 ευρώ, κατ’ αναλογία των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.