• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Αβαρκιώτης' | 15 Οκτωβρίου 2019, 22:27

    1. Εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, που έχουν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως με αντικείμενο πράξεις για την δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση στον παρόντα Κώδικα ενώ διώκονταν αυτεπαγγέλτως υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, συνεχίζονται, εφόσον ο δικαιούμενος να υποβάλει έγκληση δηλώσει εντός έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος ότι επιθυμεί την πρόοδό τους. 2. Εξαιρετικώς, η προθεσμία της εγκλήσεως για την ποινική δίωξη των αξιόποινων πράξεων που διώκονταν αυτεπαγγέλτως υπό το προϊσχύσαν δίκαιο και για τις οποίες ο παθών είχε λάβει γνώση για την πράξη που τελέστηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για έναν από τους συμμετόχους της χωρίς να υποβάλει μήνυση έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, εκτείνεται έως την 31.12.2019. {Η ανωτέρω διάταξη -2- προστατεύει όλους τους παθόντες που, μολονότι είχαν λάβει γνώση της εις βάρος του διάπραξης κάποιας εκ των πράξεων που αίφνης ετράπησαν από αυτεπαγγέλτως σε κατ'έγκληση διωκόμενες, δεν είχαν προλάβει για οποιονδήποτε λόγο να υποβάλουν μήνυση έως την 01.07.2019(λ.χ. γιατί συνέλεγαν στοιχεία, ή γιατί θεωρούσαν πως "έχουν χρόνο", εν όψει του αυτεπαγγέλτου-"απρόθεσμου" της μηνύσεως). Σε διαφορετική περίπτωση, σωρεία κακουργηματικών πράξεων που πλέον διώκονται κατ'έγκληση, θα μείνουν αδίκαστες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην απονομή του δικαίου.. Παραλλήλως, με την αύξηση από τέσσερις (4) σε έξι (6) μήνες της προθεσμίας της παραγράφου 1, καθίσταται ευχερέστερη η δίωξη των πράξεων στις οποίες η διάταξη αφορά, με δεδομένο ότι οι 2 πρώτοι μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος) ήσαν μήνες θερινοί, ήτοι μειωμένης δραστηριότητος για τους ενδιαφερομένους να προβούν στην οικεία δήλωση και με ελλιπή, ακόμη, την ενημέρωσή τους επί των αλλαγών}.