• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Μανούρης' | 16 Οκτωβρίου 2019, 11:31

    Θα πρέπει στο σχέδιο Νόμου τροποποίησης του Π.Κ. να συμπεριληφθεί ειδική διάταξη που να αφορά τα αγροτικά αδικήματα του Ν. 3585/07, που αποτελούν ιδιάζουσα μορφή αδικημάτων και να εξακολουθεί η δίωξή τους στο σύνολό τους. Αυτό αποτελεί μείζον ζήτημα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.