• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Σιμούλης' | 16 Οκτωβρίου 2019, 11:24

    Επί του 4ου σχολίου: Πλέον για κάθε φθορά-ζημία δια ζώων, είτε μικρή είτε μεγάλη, πρέπει να καταθέσετε αίτηση για εκτίμηση ζημίας και δωρεάν ένορκη έγκληση-μήνυση στη Διεύθυνση Δασών ή στο Δασονομείο της περιοχής σας. Ο αγροδασοφύλακας θα εκτιμήσει τη ζημία και η δικογραφία θα υποβληθεί από την Υπηρεσία στον κ. Εισαγγελέα με το άρθ. 378 § 1 εδάφιο β΄ του Π. Κ. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για αγροτική κλοπή με το άρθ. 372 § 1 του Π. Κ. Χρήστος Σιμούλης, Δημόσιος Κατήγορος Δασαρχείου – Αγροφυλακής Θεσσαλονίκης, email: chsim@damt.gov.gr τηλ. 2313309052