• Σχόλιο του χρήστη 'Jackson' | 16 Οκτωβρίου 2019, 15:56

    Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 12 προβλέπει τα εξής: "1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας τάξης, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν: α. Τον έλεγχο της λειτουργίας δημόσιων κέντρων, κέντρων παιγνίων, δημοσίων θεαμάτων και καταστημάτων, των οποίων οι άδειες λειτουργίας εκδίδονται από τις αστυνομικές υπηρεσίες." Διορθώστε με αν κάνω λάθος αλλα αυτό που εγώ κατανοώ είναι οτι η συγκεκριμένη περίπτωση έχει πεδίο εφαρμογής τους χώρους ή δραστηριότητες όπου η σχετική αδειοδότηση έχει γίνει απο τις αστυνομικές υπηρεσίες. Επίσης, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά σήμερα δεν υφίστανται ούτε τέτοιες δραστηριότητες ούτε τέτοιοι χώροι, μιας και: 1. Η έννοια της αδειοδότησης έχει "εξαλειφθεί" απο τη στιγμή ισχύος του νόμου 4442/2016 και πλέον μιλάμε για ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 2. Όπου υφίσταται παλαιά αδειοδότηση αυτή έχει γίνει είτε απο Δήμο, είτε απο Ε.Ο.Τ.(ελάχιστες άδειες πανελλαδικά έχουν απομείνει απο εκείνες που εκδόθηκαν απο την ελληνική αστυνομία) 3. Όπου υφίσταται ανάγκη αδειοδότησης, αυτή έχει αντικατασταθεί με τη γνωστοποίηση, πλην των κέντρων διασκέδασης που αδειοδοτούνται μεν με διοικητική πράξη, όχι όμως απο αστυνομική αρχή (Δήμος ή ΕΟΤ αναλόγως του χώρου στον οποίο λειτουργούν). Δεν βλέπω πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης πρόβλεψης, εκτός αν η φράση "των οποίων οι άδειες λειτουργίας εκδίδονται απο τις αστυνομικές αρχές" δεν προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής της πρόβλεψης αλλά αποτελεί υπενθύμιση ως προς το ποιός εκδίδει τις συγκεκριμένες άδειες (πράγματι την εποχή που εκδόθηκε ο συγκεκριμένος νόμος οι άδειες εκδίδονταν απο την αστυνομία, όχι όμως σήμερα) Αν υποθέσουμε οτι το αντιλαμβάνομαι λάθος,ποια θα είναι ακριβώς η πρακτική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος ως πλημμέλημα και ποιο το πεδίο εφαρμογής?