• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Ιορδάνου' | 17 Οκτωβρίου 2019, 11:55

    Το άρθρο 464 πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, που έχουν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως με αντικείμενο πράξεις για την δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση στον παρόντα Κώδικα ενώ διώκονταν αυτεπαγγέλτως υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, συνεχίζονται».