• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος - Ιωάννης Μήτσουρας' | 17 Οκτωβρίου 2019, 11:38

    Το συγκεκριμένο άρθρο του νέου Ποινικού Κώδικα ήταν εξαρχής προβληματικό. Δεδομένων των αντιδράσεων που υπήρξαν από τους δικαστές και τους εισαγγελείς θα συμφωνήσω πως η καλύτερη διατύπωση είναι αυτή που έχουν προτείνει και άλλοι στην διαβούλευση. Το άρθρο 464 πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, που έχουν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως με αντικείμενο πράξεις για την δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση στον παρόντα Κώδικα ενώ διώκονταν αυτεπαγγέλτως υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, συνεχίζονται».