• Σχόλιο του χρήστη 'Jackson' | 17 Οκτωβρίου 2019, 13:55

    Προεδρικά διατάγματα της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 12 είναι τα : 231/1989, 552/1989, 457/1990, 36/1994, 282/1998 και 350/2003. Από τα ανωτέρω , πλην του ΠΔ 36/1994 , όλα τα υπόλοιπα είναι τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του Προεδρικού Διατάγματος 180/1979, το οποίο είναι προγενέστερο του νόμου και συνεπώς δεν εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση αυτού. Άρα εφόσον τα ανωτέρω προεδρικά διατάγματα είναι αυτά της παραγράφου 1α του άρθρου 12 του Ν. 1481/1984 και όχι το ΠΔ 180/1979, στην πρόβλεψη του υπο διαβούλευση άρθρου νοείται οτι εμπίπτει όλο το ΠΔ 180/1979 ή μόνο τα τμήματα αυτού που τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν με τα ανωτέρω προεδρικά διατάγματα? Όπως και να έχει , κατά την άποψή μου, θα προκύψει θέμα σχετικά με το τι εννοεί εν τέλει το άρθρο ως προς τα της παραγράφου 1α του άρθρου 12 και ποιές είναι οι συμπεριφορές που ο νομοθέτης είχε στο νου του και είχε την πρόθεση να ποινικοποιήσει , όταν έγραφε τη διάταξη. Με απλά λόγια, τι ακριβώς ποινικοποιείται με τη συγκεκριμένη διάταξη? Ποιές συμπεριφορές? Όσον αφορά στα της παραγράφου 3β του άρθρου 12 είναι εύκολα αντιληπτό οτι αφορά στην αστυνομική διάταξη 3/1996. Πάμε να δούμε όμως ενδεικτικά τι θα τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος ως αυτό προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων: Κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας απαγορεύονται: - Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο (χωρίς να είναι απαραίτητη η διατάραξη. Χωρίς να απαιτείται παθών). - Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόραση σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΘΟΡΥΒΩΔΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Η ΑΛΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ(και πάλι ο θόρυβος απο μόνος του αρκεί. Δε χρειάζεται να διαταράσσει). - Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού (και πάλι ο θόρυβος απο μόνος του αρκεί. Δε χρειάζεται να διαταράσσει). - Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενείο, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΤΟΝΟ των θαμώνων των κέντρων αυτών(και πάλι ο θόρυβος απο μόνος του αρκεί. Δε χρειάζεται να διαταράσσει). - Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων (λεωφορείων, ΤΑΞΙ, κ.λ.π.), η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα, που δημιουργεί θόρυβο, καθώς και Η ΘΟΡΥΒΩΔΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΤΑΣΗ(και πάλι ο θόρυβος απο μόνος του αρκεί. Δε χρειάζεται να διαταράσσει). - Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία αυτών. Απαγορεύεται ΚΑΘ` ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ 24ΩΡΟΥ: - Το ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ που προκαλούν ΘΟΡΥΒΟ(και πάλι ο θόρυβος απο μόνος του αρκεί. Δε χρειάζεται να διαταράσσει). (φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσουν άμεσα οι συλλήψεις παιδιών σε πλατείες , πάρκα, παιδικές χαρές κλπ καθώς και των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου (άρθρο 360 νέου Π.Κ.)?) Υποχρεώσεις: - Οι κάτοικοι κατοικίδιων ζώων ή πτηνών υποχρεούνται όπως λαμβάνουν κάθε ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΜΕΤΡΟ, ώστε αυτά να μην διαταράσσουν ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ την ησυχία των περιοίκων. (Ποιο είναι το πρόσφορο μέτρο? Διότι εδώ μόνη προφανής λύση είναι αυτή της τοποθέτησης του ζώου σε ηχομονωμένο δωμάτιο, ενώ ωθεί η διάταξη απο μόνη της τον ιδιοκτήτη να φλερτάρει με την παραβίαση της ευζωΐας του ζώου) ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΑ: - Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης, καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΝΩΝ (στερεοφωνικό «μηχάνημα» πλέον είναι και το κινητό, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο – τα ηλεκτρόφωνα ανήκουν σε μιαν άλλη εποχή), χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής (ισχύει πλέον μόνο για τα Κέντρα Διασκέδασης). Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, οι ΑΠΑΓΓΕΛΙΕΣ και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς, και η χρήση ΡΑΔΙΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ (αυτά ΔΕΝ είναι στερεοφωνικά μηχανήματα εν έτει 2019?), εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων". Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. (Πλέον απλά γνωστοποιείς τη λειτουργία μουσικής στο κατάστημά σου χωρίς να υφίσταται καμία προϋπόθεση αντίστοιχη) Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την Υγειονομική Υπηρεσία. (Δεν έχει καμία εφαρμογή πλέον μετά την ισχύ του Ν. 4442/2016) Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00` ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00` ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00` ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00` ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. ( Ας ερευνήσει η πολιτεία πόσες ανακλήσεις παρατάσεων για λόγους διατάραξης έχουν πραγματοποιηθεί από την ισχύ της διάταξης) - Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα. (Δεν έχει καμία εφαρμογή από τη στιγμή που ίσχυσε η Υγειονομική Διάταξη Α53010/1985 η οποία ορίζει συγκεκριμένα όρια στην ένταση του ήχου) - Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφ` όσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. (ας ερευνήσει η πολιτεία πόσες φορές έχει εφαρμοστεί η συγκεκριμένη διάταξη από τότε που ίσχυσε και ας συγκρίνει τον αριθμό των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν με τον αριθμό των αφαιρέσεων, οριστικών ή μη.Γιατί "μπορεί" και όχι απλά "αφαιρείται"?) Κινηματογράφοι και Θέατρα - Απαγορεύεται η λειτουργία των κινηματογράφων πέραν της 24.00` ώρας, πλην των πόλεων Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, στις οποίες μπορούν να λειτουργούν, κατ` ανώτατο όριο, μέχρι την 00.30` ώρα κατά τη χειμερινή περίοδο και 00.45` ώρα κατά τη θερινή περίοδο. - Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η λειτουργία των μεγαφώνων σε ένταση μεγαλύτερη από ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (ποια είναι η ένταση που απαιτείται? Ερωτούνται οι θεατές σχετικά?) για την εξυπηρέτηση των θεατών, σε καμία όμως περίπτωση δεν θα διαταράσσεται η κοινή ησυχία. Νομίζω ότι είναι εμφανές το γεγονός ότι μια διάταξη που γράφτηκε γενικά, προβλέποντας συμπεριφορές πταισματικής βαρύτητας και που μέχρι σήμερα δεν έχει επικαιροποιηθεί ώστε να ανταποκρίνεται στα δεδομένα του έτους 2019 και όχι σε αυτά του 2001 (τελευταία τροποποίηση), αναβαθμίζεται σε ιδιαίτερης σημασίας διάταξη χωρίς όμως να επανεξετάζεται ως προς την επικαιρότητα,την εφαρμοσιμότητα, τη λογική και την ορθότητά της. Θα έπρεπε ,δε, να εξεταστεί και το πλήθος των δικογραφιών που θα προκαλέσει η προς διαβούλευση αλλαγή. Εν τέλει αναρωτιέμαι αν πλέον στην Ελλάδα οποιοσδήποτε θόρυβος πέραν του περιβαλλοντικού θορύβου (φύση) είναι ανεκτός ή θα διώκεται ποινικά και λογικά σκέφτομαι πως αν ειναι τόσο βαριά πράξη το θορυβώδες παιχνίδι των παιδιών, πόσω μάλλον η χρήση των αυτοκινήτων και γενικά κάθε άλλη μορφή τεχνολογικής εξέλιξης που προκαλεί θόρυβο. Είναι απαραίτητο το να δημιουργούμε πλαίσια εξασφάλισης του σεβασμού στην ελευθερία της έκφρασης και της προσωπικότητας αλλά κινδυνεύουμε εν τέλει να χάσουμε το λογικό όριο ανάμεσα στην προστασία τους και τη φυσική ανάγκη μας να βιώσουμε τη ζωή. Προς τούτο η πρότασή μου είναι να προστεθεί πρόβλεψη επικαιροποίησης, συμπλήρωσης ή τροποποίησης της αστυνομικής διάταξης 3/1996, ΜΕΤΑ την οποία θα ισχύσει η διάταξη του υπο διαβούλευση άρθρου.