• Σχόλιο του χρήστη 'Ευάγγελος' | 17 Οκτωβρίου 2019, 16:33

    Να γίνει ιδιαίτερη πρόβλεψη για τα πλυντήρια-λιπαντήρια αυτοκινήτων τα οποία στεγάζονται στα ισόγεια των πολυκατοικιών. Να επιβάλλονται αυστηρές ποινές όταν προκαλείται θόρυβος από τον καθαρισμό των αυτοκινήτων έξω από τους αδειοδοτημένους χώρους καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας με δυνατότητα βεβαίωσης της παραβίασης από τα αστυνομικά όργανα. Το άρθρο θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο και αποδοτικό στην εφαρμογή του. Χρειάζονται πολλές αποσαφηνίσεις.