• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Δημητρίου' | 17 Οκτωβρίου 2019, 21:31

    το αδίκημα θα πρέπει να τιμωρείται μόνο με χρηματική ποινή και μόνο αν υπάρξει περίπτωση επανάληψης της ίδιας ποινικής πράξης εντός πενταετίας, να προβλέπεται ότι σε περίπτωση επανάληψης η ποινή θα είναι φυλάκιση, όπως αναφέρεται στην προτεινόμενη διάταξη