• Σχόλιο του χρήστη 'Εύαγγελος' | 17 Οκτωβρίου 2019, 23:26

    Ναι αυτό:«Εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, που έχουν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως με αντικείμενο πράξεις για την δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση στον παρόντα Κώδικα ενώ διώκονταν αυτεπαγγέλτως υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, συνεχίζονται». Αυτή η διατύπωση είναι μονόδρομος για να μη διασυρθεί η Χώρα, η Νέα Δημοκρατία και ο υπουργός Κώστας Τσιάρας, που πιστεύουμε ότι είναι σοβαρός άνθρωπος.