• Σχόλιο του χρήστη 'Επαμεινώνδας Γεωργιάδης' | 18 Οκτωβρίου 2019, 13:30

    Επαναλαμβάνοντας ότι παρεμβαίνω με την ιδιότητα του παθόντος, θα ήθελα να συμπληρώσω τα εξής: Σε ό,τι αφορά τη χρήση μουσικής από τα ΚΥΕ, εκτός από την Ηχορύπανση κατά την έννοια της Υγειονομικής Διάταξης Α5/3010/1985, υπάρχει και η διάσταση του ωραρίου, το οποίο ρυθμίζεται με την Αστυνομική Διάταξη 3/1995, η οποία αποτελεί και αντικείμενο της προτεινόμενης διάταξης. Ειδικότερα, το κύριο πρόβλημα προς αντιμετώπιση είναι η χρήση μουσικής από τα ΚΥΕ εντός των νυχτερινών ωρών κοινής ησυχίας, ακόμα και καθ’ υπέρβαση του ωραρίου για το οποίο έχει τυχόν χορηγηθεί άδεια παράτασης. Συνεπώς, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ποινικός νομοθέτης θα πρέπει να έχει κατά νου τα εξής: 1. Την ανάγκη για την προστασία της δημόσιας υγείας 2. Την ανάγκη για την προστασία του ανταγωνισμού Τα θύματα των παραβατικών ΚΥΕ γνωρίζουν καλά πως και η απλή υπέρβαση του ωραρίου της χρήσης μουσικής, ειδικά όταν συνοδεύεται από την παράβαση των όρων χρήσης της (λειτουργία με ανοιχτές πόρτες - παράθυρα, υπερβολική ισχύς ηχητικού συστήματος κ.ά.) διαταράσσει βάναυσα την κοινή ησυχία. Επιπλέον, τα παραβατικά ΚΥΕ δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι των ΚΥΕ των οποίων οι ιδιοκτήτες σέβονται τους νόμους και εξ αυτού του λόγου απολαμβάνουν μικρότερο τζίρο, με συνέπεια να επιβαβρεύονται οι παραβάτες αντί των νομοταγών. Κατά την άποψή μου οι ποινές χάδι που ίσχυαν μέχρι πρότινος ενθάρρυναν τους παραβάτες και κατ’ επέκταση διαιώνιζαν το πρόβλημα. Ο δικαστής θα πρέπει να έχει την ευχέρεια από τον νόμο να τιμωρεί αυστηρότερα τους υπότροπους ή καθ’ έξιν παραβάτες και θεωρώ πως η προτεινόμενη διάταξη το εξασφαλίζει αυτό. Τέλος, η πρόταση άλλου σχολιαστή για χρονική μετάθεση της έναρξης ισχύος της διάταξης αφού τροποποιηθεί η Α.Δ. 3/1995 αφενός ξεπερνά τη νομοθετική εξουσιοδότηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και αφετέρου θα διαιωνίσει το κενό νόμου που ισχύει αυτή τη στιγμή ως συνέπεια της εφαρμογής του νέου Ποινικού Κώδικα. Ουδείς ενόχλησε ούτε πρόκειται να ενοχλήσει τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο στις πλατείες ή τους μικροπωλητές που διαλαλούν την πραμάτειά τους με τη χρήση μεγαφώνων. Αλλού είναι το πρόβλημα!