• Σχόλιο του χρήστη 'Σταύρος' | 18 Οκτωβρίου 2019, 19:06

    Να τροποποιηθεί το άρθρο 2, ώστε η διάταξη του άρθρου 137Α, παράγραφος 10 να προβλέπει ότι ο παθών μπορεί να αξιώσει ηθική βλάβη.