• Σχόλιο του χρήστη 'Στέλιος' | 16 Μαΐου 2020, 18:39

    Για λόγους ασφάλειας δικαίου και σταθερότητας των διοικητικών καταστάσεων (ιδίως για την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης) πρέπει να προβλέπεται και καταχρηστική προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής ερημοδικίας (λ.χ. 3 ετών από τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης).