• Σχόλιο του χρήστη 'Manos' | 15 Σεπτεμβρίου 2020, 02:58

    Ο νομος που φέρνετε κρίνεται απολύτως αναγκαίος, καθώς διαπιστώνεται ότι εκκρεμούν – προσδιορισμένες σε δικασίμους μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 – περισσότερες από 40.000 σχετικές υποθέσεις, με τη συζήτησή τους να έχει προσδιοριστεί σε πολλές περιπτώσεις σε χρόνο που φτάνει ακόμη και μετά το 2027, σε περίπου 30 από τα 140 Ειρηνοδικεία της χώρας. Με τον τρόπο αυτό αίρεται μια μακροχρόνια εκκρεμότητα, εξαιτίας της οποίας οι μεν καλόπιστοι δανειολήπτες τελούν υπό καθεστώς ιδιότυπης ομηρίας, οι δε στρατηγικοί κακοπληρωτές τελούν υπό καθεστώς μη ανεκτής από την έννομη τάξη οιονεί προστασίας.