• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖ.' | 15 Σεπτεμβρίου 2020, 12:45

    Με έκπληξη εντοπίζω συγκεκριμένα σχόλια στην παρούσα διαβούλευση που εκφεύγουν του θέματος της συζήτησης και αποτελούν εμφανώς απόπειρα "αγιοποίησης" των πιστωτικών ιδρυμάτων και δαιμονοποίησης των δανειοληπτών. Δε θα μου προκαλλούσε εντύπωση εάν αυτά τα άτομα συνδέονται με πιστωτικούς ομίλους όπως άλλωστε δε μου προκαλλεί εντύπωση πως ακούγονται πολλά αρνητικά σχόλια για τον τρόπο με τον όποιο συνδέονται διάφοροι εμπνευστές του παρόντος σχεδίου με πιστωτικούς φορείς. Το σχέδιο που μας παρουσιάζεται θυμίζει ούτε λίγο ούτε πολύ μια παιδαριώδη έκθεση ιδέων. Η έκθεση δε συνοδεύται από σαφή ειδική και επαρκή αιτιολογία. Δεν παραθέτει ούτε καν στατιστικά δεδομένα. Να θυμίσω πως η αιτιολογία είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς συνδέεται με την ίδια την αρχή της νομιμότητας και την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του διοικουμένου. Δυστυχώς, η έλλειψη της δέουσας αιτιολογίας συνοδεύεται και από εξόχως αντισυνταγματική, αντιθεσμική παρέμβαση στη Δικαιοσύνη καθώς ο Νομοθέτης θέλει ξεκάθαρα να επιβάλλει θέση στον Δικαστή, θέλει να αλλοιώσει ακόμα και υφιστάμενες καταστάσεις (βλ.προσωρινές διαταγές κ.ο.κ.) και να αποστερήσει έως και το βήμα από το ακροατήριο σε μια διαδικασία που είναι συνυφασμένη με αυτό από τη φύση της. Ο ίδιος ο Νομοθέτης που κόπτεται και καλά για την επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης (τι Δικαιοσύνη θα είναι αυτή όταν ένας δικαστής θα χρεώνεται τριπλάσιες υποθέσεις δε μας λέει) σφυρίζει αδιάφορα για τόσες άλλες υποθέσεις που καθυστερούν; Πάλι δύο μέτρα και δύο σταθμά, ηθικό και νόμιμο, έτσι; Το σχέδιο, επιχειρεί επίσης να μετατρέψει τους δικηγόρους κυρίως σε γραμματείς δικαστηρίων και κατά κάποον τρόπο θέλει να τους χρησιμοποιήσει για την ψηφιοποίηση των φακέλων των δικαστηρίων. Ασφαλώς, είναι πλήρως ασαφές όταν ομιλεί για τη χρήση νέω τεχνολογιών (προφανώς μέσω διαδικτυακού κόμβου - πλατφόρμας) για την αξιοποίηση των οποίων ουδεμία κουβέντα πράτει. Δηλ. θα αποφαίνεται μια πλατφόρμα ποιος είναι επιλέξιμος; Μα αυτό ήδη το έχει κάνει σε συντριπτικό βαθμό ο ειρηνοδίκης κατά την επικύρωση της συζήτησης της αίτησης παρουσία των διαδίκων! Θα αξιοποιηθεί η τεχνολογία για την άντληση φορολογικών στοιχείων ή τραπεζικών λογαριασμών; Μα αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Οι πιστωτές, πέραν των οικονομικών στοιχείων που έχουν σε γνώση τους δυνάμει των αιτήσεων απολαμβάνουν πρόσβαση στα φορολογικά δεδομένα ΗΔΗ από το 2013!!! Επίσης, απολαμβάνουν πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα από το 2018! Τόσον καιρό, πού είναι οι "κακοί δανειολήπτες"; Η πλατφόρμα δεν μπορεί να έχει κανέναν παραπάνω ρόλο από το να επιτρέπει στους πιστωτές να επαληθεύουν την εγκυρότητα των κατατεθειμμένων δικαιολογητικών των δανειοληπτών, οι οποίοι άλλωστε δεσμεύονται για την πλήρη διαφάνεια και ειλικρίνεια των στοιχείων που έχουν προσκομίσει ή προσκομίζουν. Επίσης, η όποια πλατφόρμα θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο για την τυπική εξ αποστάσεως κατάθεση αιτήματος χορήγησης εγγύτερης δικασίμου και κατά την άποψή μου για υποθέσεις που εκτίνονται πέραν του 2022. Αυτές μάλιστα είναι λίγες, περίπου 8000 - 9000. Εφέτος, το Υπουργείο έχει αναφέρει πως 14.500 θα έχουν εκδικαστεί ενώ τα έτη 2021 και 2022 τελειώνουν άλλες 13000 κατά προσέγγιση. Έτσι, για να μη γράφουμε πως περιμένουν στην ουρά 50 ή 60 ή 70 χιλιάδες. Τέλος, πρέπει να υπογραμμίσουμε πως λόγω των τροποποιήσεων που έχει υποστεί ο ν.3869/10 υπάρχουν διαφορετικές πρόνοιες υπέρ της προστασίας ανάλογα με το έτος κατάθεσης της αίτησης. Σε περίπτωση που θελήσει το Υπ.Δικαιοσύνης να φτιάξει ψηφιακό αρχείο των υποθέσεων με τη συνδρομή των δικηγόρων θα πρέπει να χωριστούν αναλόγως οι αιτήσεις. Π.χ. άλλο το ύψος προστασίας και οι προϋποθέσεις για κάποιον που είχε καταθέσει το 2014 ή 2015 και άλλες για κάποιον που είχε καταθέσει το 2018+.