• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Σ.' | 15 Σεπτεμβρίου 2020, 12:28

    Τελείως λάθος το υπό διαβούλευση νομοθέτημα. Προσθέτει αδικαιολογήτως δισανάλογες ευθύνες στους προσφεύγοντες θαρρείς και είναι υπαιτιότητά τους η κσθυστέρηση εκδίκασης υπό διαφανείς όρους και σε καθεστώς ασφάλειας Δικαίου. Δεδομένου ότι μέχρι και το 2022 θα έχουν εκδικαστεί τα 3/4 των εκκρεμών υποθέσεων προτείνω να γίνει μια απόπειρα κατόπιν αιτήματος προτίμησης που θα καταθέτουν οι προσφεύγοντες να έλθουν προς εκδίκαση εντός των ετών 2022 και 2023 όλες οι υποθέσεις με μακρύτερη του 2022 δικάσιμο. Προτεραιότητα να δοθεί σε όσες τθχόν έχουν λάβει κάποια αναβολή. Επίσης, προτείνω να μη ζητηθεί η συγκέντρωση περαιτέρω δικαιολογητικών για τα πρόσωπα που ήδη έχουν επικαιροποιήσει μια φορά το φάκελο της δικιγραφίας τους δεδομένου ότι ήδη τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν πρόσβαση στο φορολογικό και τραπεζικό προφίλ των διαδίκων τους ώστε να αντλήσουν δεδομένα που θα επιτρέψουν την έγερση ενστάσεων επί της έδρας. Και κάτι που θέλω να παρατηρήσω είναι πως βρίσκω απαράδεκτο να αναφέρει έωλα ένα υπό διαβούλευση νομοθέτημα τον τρόπο αξιοποίησης της τεχνολογίας. Και μόνο στη σκέψη πως ενδέχεται να μετατεθεί ρόλος δικαστή σε λογισμικό ανατριχιάζω και σας το γράφω αν και οπαδός των νέων τεχνολογιών. Ακόμα, θέλω να σταθώ στην εν δυνάμει απουσία της προφορικότητας. Προσωπικά υποστηρίζω τη δημόσια διαδικασία που συνήθως εξαντλείται σε 15 max λεπτά. Αν παραύτα υιοθετηθεί η προβληματική κατ' εμέ πρόταση να ακολουθηθει ο νέος Κωδ.Πολ.Δικ. πιστεύω ακράδαντα πως τούτο θα πρέπει να περιοριστεί μονάχα στις υποθέσεις που κατατέθηκαν μετά την 1 Ιανουαρίου 2016, ίσως, με το σκεπτικό πως όποιος κατέθεται εκ τοτε θα έπρεπε να αναμένει την πιθανότητα συζήτησης δια εγγράφων (δηλ.ο ν.4335/2016 τελούσε σε γνώση του). Εννοείται πως για την έφεση σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να ισχύσει το αρ.518 όπως εννοείται πως θα πρέπει να ισχύσουν και τα χρονικά πλαίσια των 100 ημερών για προτάσεις κ.ο.κ. Η δε εφαρμογή της ρύθμισης να εκκινεί από 01-01-2021. Και κάτι ακόμα για το οποίο έχω ακούσει τον υπουργό να ομιλεί, εδώ κατ' εμέ ορθά. Οι εκκρεμούσες υποθέσεις που δικάζονται θα δικάζονται (και έτσι πρέπει) σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν όταν είχαν κατατεθεί. Το σημειώνω καθώς ανάλογα με τα έτη υπσρχουν κάποιες ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τα κριτήρια υπαγωγής ή προστασίας της Α κατοικίας.