• Σχόλιο του χρήστη 'Στράτος -Ρ-' | 15 Σεπτεμβρίου 2020, 13:53

    Συντάσσομαι απολύτως με τα όσα γράφει ο κος Δημητρίου στις 7 Σεπτεμβρίου στο post του, δηλ.: 1- απαράδεκτο το ότι προβλέπεται ηλεκτρονική πλατφόρμα, που ουσιαστικά υποκαθιστά την λειτουργία του δικαστηρίου -> ενεργεί αναδρομικά εις βάρος των οφειλετών 2- απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν προβλέπει για την υλοποίηση της όλης διαδικασίας ατέλειες και υποχρεώνει τον όποιο διάδικο σε επιπλέον έξοδα (είτε αυτά αφορούν ένσημα, μεγαρόσημα, είτε παράβολα, είτε γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και κρατήσεων δικηγόρων, είτε αντίγραφα από δημόσιες υπηρεσίες και δικαστήρια, είτε αντίγραφα και πιστοποιητικά από υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία 3- απαράδεκτο ότι ουσιαστικά επιβάλλονται έξοδα στον οφειλέτη για επιδόσεις και επιπλέον μέριμνα για ενέργειες που είναι δυνατό να γίνουν από τα δικαστήρια , όπως οι επιδόσεις 4- οι όποιες αναφερόμενες προθεσμίες υλοποίησης είναι απαράδεκτες , γιατί ουσιαστικά οδηγούν σε κατάργηση δικαιώματος, σε αναδρομική εκ των υστερών εφαρμογή και περιορισμό ρυθμίσεων του νόμου και είναι εκτός τόπου και χρόνου, καθώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αναγκαστεί ο νομοθέτης να δώσει παρατάσεις επειδή οι αναφερόμενες προθεσμίες είναι εντελώς ασφυκτικές ! => είναι σαφές ότι την ρύθμιση αυτή την έχει συντάξει κάποιος νομικός , που είναι δικηγόρος μόνο κατ’ όνομα και που γνωρίζει την λειτουργία των δικαστηρίων από τηλεοπτικές σειρές και ταινίες του κινηματογράφου