• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Παρασκευούδης' | 20 Μαρτίου 2011, 22:42

    Θα πρέπει κ. Υπουργέ να αναφέρεται ρητά στην παράγραφο 5 που προστίθεται στο άρθρο 122 του ΚΠολΔ, ότι οι επιδόσεις ηλεκτρονικά θα γίνονται μόνον από δικ. επιμελητή. Αυτό που αναφέρεται ΄΄ ...και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή,... '', να συμπληρωθεί ''...και με ηλεκτρονικά μέσα μόνον από τους δικ. επιμελητές, εφόσον φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή,... ''. ΄Ολοι οι δικαστικοί επιμελητές, μπορούν να πιστοποιηθούν και να αποκτήσουν ηλεκτρονική υπογραφή. ΄Οπως έγινε με τον κλειδάριθμο από την εφορία. Στη συνέχεια της παραγράφου αναφέρεται '' ... Το δικόγραφο που έχει επιδοθεί με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι επιδόθηκε, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από τον παραλήπτη ηλεκτρονική απόδειξη, που θα φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την άνω έννοια και θα ισχύει ως έκθεση επίδοσης.''. Προφανώς αναφέρεσθε σε δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και πάλι αν δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο δεν πρόκειται η υπηρεσία ( π.χ. τελωνεία) να αποστείλουν στον αποστολέα - δικ. επιμελητή ηλεκτρονική απόδειξη. Εάν από του χρόνου, το 2012, υποβάλουμε όλοι ηλεκτονική δήλωση και ταυτοποιηθεί ο καθένας με mail στο οποίο κάποιοι θα δηλώνουν και αντίκλητο, γιατί θα πρέπει να επιστρέφεται στον αποστολέα ηλεκτρονική απόδειξη. ΄Αλλωστε η επίδοση που θα αποστέλεται σε μορφή word τυπώνοντάς την από το computer θα προκύπτει η ακριβής ημερομηνία. Επιπλέον η ταυτοποίηση κάθε επιμελητή από ίχνος σταθερό στο διαδίκτυο (δηλαδή από το γραφείο του), δεν θα γεννά αμφιβολία ούτε το ποιος απέστειλε την επίδοση, ούτε και το χρόνο που την απέστειλε.Είναι ΛΑΘΟΣ κ. Υπουργέ να αφήνετε παράθυρο για ηλεκτρονική επίδοση και σε άλλους εκτός από τους δικ. επιμελητές.