• Σχόλιο του χρήστη 'Ευτέρπη Αναγνωστοπούλου' | 16 Δεκεμβρίου 2011, 13:55
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  18

    Οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων πρέπει να προσδιορίζονται αμέσως και απόφαση πρέπει να εκδίδεται μέσα σε τριάντα (30) το πολύ ημέρες από την εκδίκασή τους. Η μετριότητα στην επιστημονική κατάρτιση όλων μας (δικηγόρων-δικαστών-δικαστικών υπαλλήλων), τα συντεχνιακά μας μικροσυμφέροντα και η διεκπεραιωτική αντίληψη που έχουν αποκτήσει για το λειτούργημά τους οι νέοι κυρίως δικαστές ευθύνεται για την καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Η κατάσταση αυτή είναι σήμερα σχεδόν μη αναστρέψιμη. Πρέπει συνεπώς να αναγνωρίσουμε ότι οι αποφάσεις στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων παρέχουν σήμερα σχεδόν οριστική δικαστική προστασία. Για το λόγο αυτό οι δικαστές πρέπει να τις αιτιολογούν πλήρως και να μην αρκούνται απλώς στην έκδοσή τους και μάλιστα με αιτιολογικά συχνά χωρίς δομή, συνοχή, επιχειρήματα και γλωσσικώς ακατάληπτα. Για να γίνει όμως αυτό ο δικαστής πρέπει να έχει το χρόνο του και την ηρεμία του. Αποφάσεις ασφαλιστικών από την έδρα είναι παραλογισμός.