• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος' | 26 Σεπτεμβρίου 2021, 00:08

    Σχετικά με το άρθρο 211ΚΠΔ Επειδή η προτεινόμενη ρύθμιση φαίνεται ότι θα μπορούσε να παρερμηνευθεί, θα πρέπει να διευκρινιστεί ρητά στην αιτιολογική έκθεση εάν η προτεινόμενη ρύθμιση αποτυπώνει αυτό που προτείνει και ο Καρράς, δηλαδή ότι: "η μοναδική ορθή λύση είναι η αποδοχή της θέσης -τουλάχιστον εδώ- ότι το δικαστήριο της ουσίας οφείλει να εκθέτει στην απόφασή του ποια είναι εκείνα τα συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα, τα οποία ενισχύουν την απολογία ή τη μαρτυρική κατάθεση άλλου συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη εις βάρος του κατηγορουμένου που κρίθηκε ένοχος, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος" Επιπλέον, αφού γίνεται η αλλαγή αυτή, να προστεθούν και οι μαρτυρίες άλλων προσώπων που όμως ως πηγή πληροφοριών τους είχαν τον συγκατηγορούμενο. Αφού είναι να γίνει, ας γίνει σωστά, δηλαδή Η μαρτυρική κατάθεση ή η παροχή εξηγήσεων ή η απολογία προσώπου συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη ή ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΜΟΝΗ ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουμένου, αν δεν υπάρχει και άλλο, ρητά κατανομαζόμενο στην απόφαση, αποδεικτικό μέσο.»