• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος' | 31 Οκτωβρίου 2012, 04:05

    Συγχαρητήρια σε όσους προέβλεψαν για όλους εμάς τους εργαζομένους στα καταστήματα κράτησης της χώρας (άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους στις φυλακές, χωρίς καμία εξαίρεση) και αντιμετωπίζουμε πορόβλημα με την απόσταση που μας χωρίζει από τις/τους συζύγους μας και η οποία έθετε και θέτει σε κίνδυνο τον ίδιο τον θεσμό της οικογένειας. Είναι, ίσως, η πιο πολύτιμη προσφορά της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου σε εμάς τους εργαζομένους στα καταστήματα κράτησης.Θερμά συγχαρητήρια.Αν, μάλιστα, συνδυαστεί και με μια πρόβλεψη για μετατάξεις εξωτερικών φρουρών, πολλοί που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για θέσεις ΠΕ Σωφρονιστικών ή ΠΕ Κοινωνιολόγων κλπ, ίσως θελήσουν να στελεχώσουν τα νέα καταστήματα κράτησης (βλέπε Χανιά), απαρνούμενοι πόλεις, όπως η Αθήνα! Θερμά συγχαρητήρια και πάλι!