• Σχόλιο του χρήστη 'Vassiliki Vasileiadou-Christou' | 27 Δεκεμβρίου 2012, 14:38
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Χαλάνδρι, 27 Δεκεμβρίου 2012 Προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΙΑ της HEWLETT-PACKARD ΣΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι, Μετά από επισταμένη μελέτη της διακήρυξης θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι σχετικά με την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής των υποδομών του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στην διακήρυξη. Οι παρατηρήσεις μας εστιάζονται κύρια στις ζητούμενες από την διακήρυξη υποδομές πληροφορικής για την υποστήριξη και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου και σκοπό έχουν να διαφυλάξουν την επένδυση της Υπηρεσίας σας διασφαλίζοντας την καλή, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του έργου στο σωστό κόστος και χρόνο υλοποίησης. • Παρατηρούμε ότι μια σειρά από υπολογιστικό εξοπλισμό και λογισμικό, όπως: εξυπηρετητές για την διαχείριση του συνόλου της υποδομής, την διαχείριση του back up συστήματος, την διαχείριση του συστήματος γνώσης, λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας κλπ δεν αναφέρονται ρητά στα παραδοτέα της διακήρυξης. Αντιλαμβανόμαστε ότι η πληρότητα της προσφερόμενης λύσης αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε πως και αν τελικά η διαφορά κόστους που θα προκύψει από ένα τέτοιο σχεδιασμό έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έργου ή ως κριτήριο αξιολόγησης επαρκές ώστε να καλύπτει την αρτιότητα της λύσης και το κόστος που αυτή συμπαρασύρει. • Παρατηρούμε ότι ούτε στο Μέρος Α’ της διακήρυξης «Λογική Αρχιτεκτονική» (παρ. A.3.2.1, σελ. 52-54) ούτε στους Πίνακες Συμμόρφωσης δεν έχει προβλεφθεί περιβάλλον ανάπτυξης, δοκιμών & ελέγχων εγκαταστάσεων, εφαρμογών και εκπαίδευσης. Προτείνουμε να προβλεφθεί ως απαίτηση η ύπαρξη ενός περιβάλλοντος test & development απαραίτητου καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου αλλά και κατά την μετέπειτα εξάπλωση του (roll out) σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, φυσικά με την αντίστοιχη προσαύξηση του προϋπολογισμού του έργου. • Παρατηρούμε ότι στο Μέρος Γ’ της διακήρυξης “Κεντρικοί Μεταγωγοί (Network Switches)” (παρ. C.3.2.6, απαίτηση 32.4 της σελ. 38) προβλέπεται η παροχή ενός μόνο τεμαχίου κεντρικού μεταγωγού για το Κύριο Υπολογιστικό Κέντρο. Η παροχή ενός μόνο τεμαχίου συνιστά Μοναδικό Σημείο Αστοχίας (single point of failure) για την αρχιτεκτονική του συστήματος και αντιβαίνει στην γενική παραδοχή ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος σε κάθε περίπτωση. Προτείνουμε η απαίτηση να αλλάξει και να ζητείται τουλάχιστον ζεύγος (≥ 2) Κεντρικών Μεταγωγών, φυσικά με την αντίστοιχη προσαύξηση του προϋπολογισμού του έργου. • Παρατηρούμε ότι στο Μέρους Γ’ της διακήρυξης “Πίνακες έτοιμου λογισμικού” (παρ. C3.3, σελίδες 66-122) δεν υπάρχει πρόβλεψη για λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup SW). Προτείνεται να προστεθεί η σχετική απαίτηση, φυσικά με την αντίστοιχη προσαύξηση του προϋπολογισμού του έργου. Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. Με εκτίμηση, Για την Hewlett-Packard Hellas Βασιλική Βασιλειάδου-Χρήστου Διευθύντρια Πωλήσεων Δημοσίου Τομέα Στοιχεία Επικοινωνίας Vassiliki Vasileiadou - Christou Public Sector, Health & Life Science Sales Manager HP Enterprise Group 1-3 Tzavella str. 152 31 Halandri Athens, Greece Telephone: +30 211 1885000 Direct Line: +30 211 1885038 Mobile: +30 694 6469953 Email: vassiliki.christou@hp.com