• Σχόλιο του χρήστη 'Αγγελίδης Π.' | 1 Μαρτίου 2013, 14:34

    Περιπτώσεις 7 και 8: Πρέπει να διευκρινισθεί με σαφήνεια εάν υφίσταται ή όχι υποχρεωτικότητα καταβολής μισθού από τους δικηγόρους προς τους εκάστοτε παρ' αυτών ασκουμένους δικηγόρους. Εάν η καταβολή μισθού είναι υποχρεωτική, φοβούμαι ότι οι δικηγόροι δεν θα δέχονται κανένα ασκούμενο, οπότε θα καταστεί προβληματική η δυνατότητα ενδιαφερομένων πτυχιούχων Νομικών Σχολών να πραγματοποιήσουν άσκηση. 'Ηδη έχουν εμφανισθεί φαινόμενα υποβολής δηλώσεων διακοπής άσκησης ακριβώς για τον λόγο αυτό, ούτε δε θα έχουν τη δυνατότητα οι Πρόεδροι των Συλλόγων να επιβάλλουν σε μέλη τους την πρόσληψη ασκουμένων.