• Σχόλιο του χρήστη 'Κοντοέ-Παπαθωμά Βασιλική' | 1 Μαρτίου 2013, 21:57

    Στην παρ. 1 του άρθρου αυτού πρέπει να προστεθεί περίπτ δ) σε περίπτωση συνταξιοδότησης του δικηγόρου . Η παράγραφος 3 πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια όπως η διάταξη του άρθρου 94.2 του Ν.Δ 3026/54 και να αναφέρει ρητά ότι η αποζημίωση καταβάλλεται και στην περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης ή συνταξιοδότησης του δικηγόρου