• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΑΣ' | 10 Μαρτίου 2014, 20:57

    Για να καταλάβει κάποιος την προχειρότητα του όλου εγχειρήματος, αρκεί να επισημανθεί ότι ενώ με το Σχέδιο καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 647-681Δ του ΚΠολΔ, αυτές οι διατάξεις δεν αναφέρονται στο προεισαγωγικό τμήμα, ως καταργούμενες !