• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ' | 11 Μαρτίου 2014, 11:25

    • ΓΕΝΙΚΑ 1.- Αποσυμφόρηση Δικαστηρίων: Αθρόα κατάργηση μεγάλων ομάδων ποινικών υποθέσεων που δεν είναι «ποινικές» (όπως π.χ. ακάλυπτες επιταγές, αγορανομικά, ΚΟΚ, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, μισθών, τυχερά παιχνίδια, περιβάλλον, αδικήματα που προβλέπουν ειδικοί νόμοι όπως των Α.Ε., των Ε.Π.Ε. κ.λπ.) και υποκατάστασή τους από διοικητικές ποινές (κυρίως πρόστιμα). 2.- Απαλλαγή Ειρηνοδικείων από εκδίκαση πταισματικών παραβάσεων και (σε περίπτωση μη υποκατάστασής τους από διοικητικές ποινές) μεταφορά τους στα οικεία Αστυνομικά Τμήματα. 3.- Απλοποίηση διαδικασιών. Περιορισμός των άρθρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σε 400 έως 500 το πολύ, κατά το πρότυπο του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. • ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1.- Αοριστία αγωγής: αντί απόρριψής της ως απαράδεκτης, συμπλήρωσή της με υπόδειξη του Δικαστηρίου και παράλληλη καταδίκη του ενάγοντος σε καταβολή παραβόλου, ανάλογα με το είδος/μέγεθος της αοριστίας. 2.- Δικαστική δαπάνη: Πολλαπλασιασμός της δικαστικής δαπάνης και υποχρέωση του Δικαστή να αιτιολογεί και αναλύει το κονδύλι αυτό (πώς ακριβώς προκύπτει). 3.- Εκδίκαση οικονομικών απαιτήσεων. Τόνωση της αγοράς. Δημιουργία ειδικού Τμήματος εκδίκασης υποθέσεων με βάση τιμολόγια, για την ενίσχυση της αγοράς, με σύντομες δικασίμους και με συνοπτική διαδικασία. 4.- Υποκατάσταση τακτικής διαδικασίας από ασφαλιστικά μέτρα: Στις λοιπές υποθέσεις (εάν όχι σε όλες, πάντως στις περισσότερες) έκδοση πρώτης απόφασης με πιθανολόγηση και με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και, σε περίπτωση που ο διάδικος επιθυμεί τη συνέχιση της δίκης με την τακτική διαδικασία, καταβολή υψηλού παραβόλου. 5.- Μισθωτικές διαφορές – Εξώσεις: Σε περίπτωση μη καταβολής μισθώματος, έξωση μέσω Αστυνομίας (όπως στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία). 6.- Ειρηνοδικεία: Αντικατάσταση της αγωγής στα Ειρηνοδικεία από συνοπτική Αίτηση παροχής νομικής προστασίας και διεξαγωγή της συζήτησης προφορικά, χωρίς Προτάσεις. Έκδοση συνοπτικής δικαστικής απόφασης, η οποία είναι αμετάκλητη. • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Προσημειώσεις: Συναινετικές προσημειώσεις, σε συμβολαιογράφους. • ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Μεταφορά υποθέσεων στη Διοίκηση: Κατάργηση των υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας (εάν όχι στο σύνολο, στο μεγαλύτερο μέρος τους, με εξαίρεση σωματεία και δικαστική συμπαράσταση) και μεταφορά τους σε δημόσιες υπηρεσίες & σε συμβολαιογράφους. • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Πιλοτική δίκη: Περιορισμός των λόγων αναίρεσης και θέσπιση της «πιλοτικής δίκης» και στον Άρειο Πάγο, κατά τα πρότυπα του ΣτΕ. • ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 1.- Αποτελεσματική δικαστική προστασία. Ικανοποίηση δανειστή (για τόνωση της αγοράς). Κατάργηση α) του φορολογικού και β) του τραπεζικού απορρήτου για τους δανειστές που έχουν εκτελεστό τίτλο και υποχρεωτική παροχή στοιχείων από τις ΔΟΥ και τις Τράπεζες. 2.- Κατάσχεση και πλειστηριασμός: Σε περίπτωση μη εμφάνισης πλειοδοτών, δυνατότητα του επισπεύδοντος να αποκτήσει το πλειστηριαζόμενο ο ίδιος. ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ