• Σχόλιο του χρήστη 'Γ.Τ' | 24 Μαρτίου 2014, 13:26

    Περιμέναμε πιο τολμηρές αλλαγές από το νέο Κώδικα. Καταρχάς πρέπει να υπάρξει αφαίρεση ύλης από τα Δικαστήρια που κάθε άλλο παρά δικαστική μπορεί να χαρακτηρισθεί (π.χ. συναινετικές προσημειώσεις, συναινετικά διαζύγια, δημοσίευση διαθηκών και γενικώς στην εκούσια δικαιοδοσία όπου ο Δικαστής δεν καλείται να λύσει μια διαφορά, ένορκες βεβαιώσεις, δήλωση τρίτου κλπ., όπως και να παύσει η συμμετοχή των Δικαστών σε άσχετα καθήκοντα όπως δασικές επιτροπές, μητροπολιτικές επιτροπές, εκλογές σωματείων κλπ.) Επίσης, ένα Κώδικας ιδιωτικών διαφορών όπως ο ΚΠολΔ θα μπορούσε να συμβάλλει στο να πιεστούν επιτέλους οι πολίτες να συνάπτουν έγγραφες συμβάσεις, περιορίζοντας το ρόλο των μαρτυρικών καταθέσεων ως αποδεικτικού μέσου, όπως σε όλες τις σοβαρές έννομες τάξεις της δυτικής Ευρώπης. Τέλος, καλό θα ήταν να θεσμοθετηθεί ότι ο Κώδικας δεν θα αλλάξει για τα επόμενα Χ χρόνια. Δεν ξέρω πόσες ακριβώς μεταβολές έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια με σκοπό την "επιτάχυνση" της δικαιοσύνης, αλλά εκ του αποτελέσματος το μόνο που κατάφεραν ήταν σύγχυση και μεταφορά του φόρτου εργασίας από το ένα δικαστήριο στο άλλο. Η κάθε νομοθετική παρέμβαση χρειάζεται και χρόνο για να δοκιμαστεί.