• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΠΑΡΙΝΗΣ Μιχαήλ' | 31 Δεκεμβρίου 2014, 13:09

    Ευελπιστώ σε ένα σχέδιο νόμου το οποίο θα λύσει οριστικά την αδικία που υφίστανται οι πατέρες έπειτα από διαζύγιο οι οποίοι αγάπουν και προσέχουν τα παιδιά τους και τα θέλουν κοντά τους. Φυσικά και οι μητέρες να τα έχουν κοντά τους και να τα ανατρέφουν όχι όμως με τον τρόπο που γίνεται σήμερα ο οποίος σε μεγαλώνει βαθμό χαλαρώνει τη σχέση τέκνων και πατέρα που αποβαίνει σε βάρος των δύο τελευταίων. Η κοινή επιμέλεια των τέκνων που έχει ως τεθεί ως πρόταση πιστεύω ακράδαντα ότι θα λύσει σε μέγιστο βαθμό το συγκεκριμένο πρόβλημα,θα αποκαταστήσει τις οικογενειακές σχέσεις και θα ενδυναμώσει τη σχέση πατέρα και τέκνων κάτι το οποίο συντελεί αποφασιστικά στην ψυχολογία των παιδιών για τη μετέπειτα εξέλιξή τους. Όσο συντομότερα ψηφιστεί ένα τέτοιο νομοθέτημα από τη Βουλή των Ελλήνων τόσο λυτρωτικά θα επιδράσει στη σημερινή μας κοινωνία που χρειάζεται τέτοιου είδους καινοτόμες μεταρρυθμίσεις. Χαιρετίζω και επικροτώ τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τέτοιου είδους αλλαγές σε ένα τέτοιο σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας μας ενέτι 2014 η οποία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.