• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου' | 8 Ιανουαρίου 2015, 15:56
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Για τα Τοπικά Συμβούλια Νέων (σελ. 23): Γίνεται και πάλι περιγραφή στο νομικό πλαίσιο, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν αναφέρεται ότι πρόκειται επίσης για ανενεργό στην ουσία θεσμό, ο οποίος πέραν της πρώτης περιόδου, ατόνησε και πλέον δεν εφαρμόζεται από τους περισσότερους δήμους.