• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου' | 8 Ιανουαρίου 2015, 15:09

    Σεξουαλική υγεία (σελ.59): Γίνεται αναφορά στη σεξουαλική υγεία, χωρίς αναφορά στην έλλειψη διδασκαλίας της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία, κενό για το οποίο υπεύθυνη είναι η Εκκλησία της Ελλάδας και η αρνητική και παρεμβατική της στάση. Δεν αναφέρεται κάποια πρόβλεψη για την κάλυψη αυτού του κενού.