• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΙΛΛΗ ΑΝΝΑ - ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ' | 9 Ιανουαρίου 2015, 10:06

    Στα πλαίσια της παρακολούθησης της εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού, θα μπορούσαν να ενταχθούν ως φορείς παρακολούθησης της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού και δομές και ΜΚΟ που έχουν στους καταστατικούς σκοπούς τους την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Επίσης, το ίδιο θα μπορούσε να ισχύσει και για το Εθνικό Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.