• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΙΛΛΗ ΑΝΝΑ - ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ' | 9 Ιανουαρίου 2015, 11:15

    Σχετικά με την παράγραφο 4.1.1. (προληπτική φροντίδα υγείας), στην υφιστάμενη κατάσταση αναφέρεται η υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού. Δεν υπάρχουν από το 2010 επίσημα στοιχεία για τον εμβολιασμό των παιδιών στην Ελλάδα. Ειδικά στο θέμα των εμβολιασμών και στην υφιστάμενη κατάσταση πρέπει να τονιστεί ότι δεν χορηγούνται δωρεάν εμβόλια στους απορους και ανασφάλιστους. Το νομικό πλαίσιο ναι μεν προβλε\έπει τον δωρεάν εμβολιασμό όλων των παιδιών αλλά αυτό στην πράξη δεν συμβαίνει κυρίως λόγω της έλλειψης εμβολίων σε πάρα πολλά Κέντρα Υγείας της χώρας αλλά και λόγω της έλλειψης ιατριού προσωπικού (παιδιάτρων). Επιπλέον, σχετικά με τον εμβολιασμό έναντι της φυματίωσης, η φυματίνη είναι σε έλλειψη με αποτέλεσμα να να υπάρχει πρόβλημα με το διαδνωστικό τεστ Mantoux. Σχετικά με την παράγραφο 4.1.3 (πρόσβαση όλων των παιδιών σε ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη), η υφιστάμενη κατάσταση που περιγράφεται δεν ισχύει. Οι υπηρεσίες υγείας δεν παρέχονται ισότιμα σε όλους τους πολίτες καθώς ακόμη και σε περιπτώσεις χρόνιων νοσημάτων (διαβήτης, επιληψία), δεν υπάρχει δωρεάν και ισότιμη πρόσβαση σε ιατρική και νοηλευτική περίθαλψη. Αναφορικά με την παράγραφο 4.1.5 (υγεία των εφήβων), δεν υπάρχουν στοιχεία για την εμβολιαστική κάλυψη των εφήβων στην Ελλάδα και επιπλέον η πρόληψη για την ψυχοσωματική υγεία των εφήβων είναι υποτυπώδης. Τέλος, σχετικά με την παράγραφο 4.1.5.4 (θεραπευτικές δομές για εφήβους με ψυχικές διαταραχές), δεν υπάρχουν επιδημιολογικά στοιχεία για τον αυτισμό στην Ελλάδα αλλά ούτε και δίκτυο υπηρεσιών για τα παιδιά με αυτισμό.