• Σχόλιο του χρήστη 'Χριστόδουλος Φίλιας' | 25 Μαρτίου 2015, 21:20
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Όσον αφορά στο άρθρο 4, παράγραφος 3 του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, η διάταξη αυτή εξισώνει τους κρατούμενους που εργάζονται και προσφέρουν μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα με εκείνους που δεν το κάνουν. Με αυτόν τον τρόπο καταργεί το κίνητρο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παραγωγικής εργασίας, που αποτελεί τη βάση της επανακοινωνικοποίησης. Για το λόγο αυτόν θα έπρεπε να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής στο σωφρονιστικό κατάστημα και να συμπληρωθεί μέχρι το απαιτούμενο 1/3 με ευεργετικό υπολογισμό ημερομισθίων, διότι η αναγνώριση τούτη ως χρόνος έκτισης ευνοεί την ομαλή επανένταξη του κρατούμενου στην κοινωνία.