• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΚ' | 16 Σεπτεμβρίου 2010, 17:18

    Συμπληρωματικά με τα όσα σωστά επισημαίνονται πιο κάτω προσθέτω δύο ακόμα τρανταχτά παραδείγματα οτι η νέα ρύθμιση στην πράξη παραμένει άτοπη και ανέφικτη: 1) Σκεφτείτε δικάσιμο Τριμελούς εντός του τελευταίος τμήματος διακοπών π.χ. 3-9-2010. Η υπόθεση αναβάλλεται εντός διμήνου για τις 29-10-2010. Δύο μέλη της συνθέσεως π.χ. ο πρόεδρος και ένας πρωτοδίκης μετατίθενται από το νέο δικαστικό έτος σε άλλες πόλεις της  επαρχίας. Εδώ τι θα γίνει; Δεν θα μετατεθούν οι πιο πάνω επειδή η σύνθεση πρέπει να είναι η ίδια στη μετ' αναβολή δικάσιμο; ή θα επιστρέψουν τη συγκεριμένη ημέρα από τα δικαστήρια όπου υπηρετούν για να δικάσουν μετ' αναβολή; ή θα αποφεύγονται οι αναβολές μέσα στα τμήματα διακοπών; Μάλλον όχι! 2) Συνεχίζοντας το πιο πάνω παράδειγμα, το ίδιο δεν θα ισχύει και όταν στα ίδια ως άνω μέλη της συνθέσεως έχει εν τω μεταξύ χορηγηθεί αναρρωτική άδεια για οποιονδήποτε λόγο; Τότε τι θα γίνει; θα ανακληθεί η άδεια; Τα συμπεράσματα είναι τα ίδια...