• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ' | 16 Σεπτεμβρίου 2010, 17:26

    Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο τα δικαιώματα αυτά να αναφερθούν ρητά στο σχετικό άρθρο, δεδομένου του ότι δεν είναι πάντα εφικτό στην πράξη, κατά την εκδίκαση μιάς υποθέσεως, να ανατρέχει ο δικαστής στις απαριθμούμενες διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (τα περισσότερα διακαστήρια δεν διαθέτουν καν βιβλιοθήκη), ενώ μέχρις ότου διαμορφωθούν νομολογιακά  οι αναφερομένες στο άρθρο αυτό περιπτώσεις απόλυτης ακυρότητας, θα ασκηθούν χιλιάδες αιτήσεις αναιρέσεως και θα αναιρεθεί μεγάλος αριθμός αποφάσεων, με αντίστοιχη επιβάρυνση των Δικαστηρίων και των διαδίκων, ενώ είναι βέβαιον ότι πολλές υποθέσεις  θα υποπέσουν και σε παραγραφή. Σκόπιμο επίσης θα ήταν να προσδιοριστούν σαφώς και τα όρια άσκησης του δικαιώματος εκπροσώπησης του κατηγορούμενου (μέχρι πότε μπορεί να επικαλείται ότι επιθυμεί να εκπροσωπηθεί από συγκεκριμένο συνήγορο, που όμως αδυνατεί να εμφανιστεί στην ορισμένη δικάσιμο;).