• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ' | 16 Σεπτεμβρίου 2010, 18:47

    Η εφαρμογή των προτεινομένων διατάξεων αναφορικά με τη διάρκεια τόσο της προκαταρκτικής εξετάσεως και της προανακρίσεως όσο και της κυρίας ανακρίσεως είναι πρακτικά εντέλώς ανέφικτη και εξωπραγματική με δεδομένο τον όγκο των υποθέσεων που ανατίθενται σε κάθε προανακριτικό υπάλληλο, τα υπηρεσιακά κενά και τις ελλείψεις που υπάρχουν σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (κατάργηση περιφερειακών ειρηνοδικείων, κενές θέσεις ειρηνοδικών, εισαγγελικών λειτουργών, γραμματέων και δικαστικών επιμελητών, ελλείψεις αστυνομικού προσωπικού κλπ). Σημειωτέον ότι η ολοκήρωση των ανακριτικών ενεργειών δεν εξαρτάται μόνο από τις ανακριτικές αρχές αλλά και από εξωγενείς παράγοντες. Πώς θα ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα αν δεν συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα έγγραφα (που πολλές φορές αποστέλλονται με καθυστέρηση μηνών από τις αρμόδιες υπηρεσίες), αν δεν περιέλθουν στον ανακριτικό υπάλληλο τα αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων (τα εργαστήρια της αστυνομίας κάνουν μήνες έως και χρόνια για να στείλουν αποτελέσματα δακτυλοσκοπικών ελέγχων, εκθέσης γραφολογικής εξέτασης, το ίδιο και πολλές ιατροδικαστικές υπηρεσίες, για να μην αναφερθούμε στους πραγματογνώμονες που διορίζονται από τους οικείους πίνακες) και αν αυτά δεν αξιολογηθούν προκειμένου να γίνουν οι επόμενες ενέργειες; Η επιτάχυνση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης δεν θα επιτευχθεί με τη συρρίκνωση των προθεσμιών, καταφανώς σε βάρος της αποκάλυψης της αλήθειας, αλλά με την εκκαθάριση του ποινικού δικαίου από απαρχαιωμένες διατάξεις και από ήσσονος απαξίας ποινικά αδικήματα καθώς και με τον περιορισμό της υποβολής ασκόπων και συνχά επαναλαμβανόμενων και άνευ αντικειμένου αναφορών και καταγγελιών (επώνυμων και ανώνυμων) με τις οποίες επιχειρείται η ποινικοποίηση των πάντων προς ικανοποιήση προσωπικών σκοπιμοτήτων άσχετων με το ποινικό δίκαιο,  χωρίς κανένα κόστος και συνέπεια για τους καταγγελόντες, επιβαρύνεται αφάνταστα όλο το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και απασχολούνται άσκοπα  Εισαγγελίες και Δικαστήρια από το κυρίως έργο τους (που είναι η δίωξη και τιμώρηση των σοβαρών εγκλημάτων).