• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ' | 16 Σεπτεμβρίου 2010, 18:14

    Η διάταξη αυτή φαίνεται ότι μετατρέπει την ενώπιον των Συμβουλίων διαδικασία από μυστική σε σχεδόν κατ΄ αντιμωλία, ενώ θα προκαλέσει σοβαρή επιβάρυνση των δικαστηρίων, καθόσον είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και δημιουργεί ανάγκες επιπλέον επιδόσεως κλήσεων, τήρησης προθεσμιών κλπ. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη διάταξη, όπως ισχύει δεν χρειάζεται καμμία τροποποίηση