• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΕΛΙΟΣ Σ.' | 28 Μαρτίου 2015, 13:25

    Κύριε Υπουργέ, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το μεγαλύτερο ποσοστό υποθέσεων που εκδικάζονται με τον νόμο 1882/1990 γιά μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αφορούν σε εξωλογιστικούς υπολογισμούς φόρων, υπερμεγεθυντικοποίηση προστίμων και εκχώρηση μισθωμάτων. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτό δημιουργήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις προκειμένου να παρουσιάζουν στους δανειστές μας και στην τροϊκα ότι δήθεν έχουν λαμβάνειν, γιά να παρουσιάζουν δανειοληπτική ικανότητα. Μ’αυτό τον τρόπο παρουσιάζεται πλέον συμφόρηση πινακίων που οδηγεί σε αδυναμία εκδικάσεώς τους, ενώ ταυτόχρονα έχουμε φθάσει στο θλιβερό σημείο ενοχοποίησης των περισσοτέρων ελλήνων, αφού άλλος λίγο άλλος πολύ, δεν υπάρχει πλέον έλληνας που να μην χρωστάει στο Κράτος. Είναι πιά επιτακτική ανάγκη να αλλάξουν οι προϋποθέσεις δίωξης με τον νόμο 1882/1990 και να μην εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει δόλος και υπάρχει πραγματική οικονομική αδυναμία.