• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗΣ' | 18 Σεπτεμβρίου 2010, 00:00

    Είναι πράγματι ανεφάρμοστη η εκδίκαση της αναβολής εντός δύο μηνών και από την ίδιασύνθεση. Ο περιορισμός των αναβολών είναι σωστός σαν ιδέα αλλά πρέπει να επιτευχθεί με πιο ορθολογικά και εφαρμόσιμα μέτρα.  Επίσης η ιδέα της εκδίκασης της αναβληθείσας υπόθεσης από την ίδια σύνθεση έχει την σκοπιμότητά της (π.χ. επιλογή συνθέσεων από τους διαδίκους).  Νομίζω ότι η σημερνική ρύθμιση για τις αναβολές είναι πιο σωστή.  Θα μπορούσε απλά να τεθεί  ο όρος της ίδιας σύνθεσης στην αναβολή  εφόσον υπηρετούν οι ίδιοι δικαστές στο Δικαστήριο της αναβολής, ή όσοι υπηρετούν απο τους δικαστές της αναβολής να  συμμετέχουν στην σύνθεση.