• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗΣ' | 18 Σεπτεμβρίου 2010, 00:36

    Η κατάργηση ενδίκων μέσων κατά των βουλευμάτων δεν νομίζω ότι είναι αντίθετη με βασικές αρχές για την προστασία του κατηγορουμένου, του οποίου όλα τα δικαιώματα διατηρούνται ακέραια στην κύρια δίκη του. Γιατί δηλαδή πρέπει σε όλα τα στάδια της πονικής προδικασίας να  προβλέπεται πλήρης σειρά ενδίκων βοηθημάτων ; Ετσι απλά οδηγούνται οι υποθέσεις σε παραγραφές και σε ατιμωρησία οι κατηγορούμενοι, ιδίατερα δε αυτοί που έχουν την πολυτέλεια να εξαντλούν τα ένδικα βοηθήματα χωρίς να συλλογίζονται το κόστος. Εξάλλου  αυτό ακριβώς κάνει το  λαό μας να γίνεται καχύποπτος για την αποτελεσματικότητα του ποινικού μας συστήματος. Ο λαόςλέει ότι μέχρι να φτάσει μια υπόθεση στο ακροατήριο , ιδιαίτερα οι σοβαρές, ζούμε ή πεθαίνουμε!!