• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Κτιστάκης Αντεισαγγελέας Εφετών' | 19 Σεπτεμβρίου 2010, 18:42

    Δεν πρέπει να τεθεί η ρύθμιση της υποχρέωσης του συμβουλίου να διατάξει αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων αν ένας από αυτούς το ζητήσει διότι: α)θα υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις -τουλάχιστον ενός μηνός για κάθε αίτημα. β)συχνά τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται παρελκυστικά. γ)στο μέγιστο μέρος των δικογραφιών έχουν επισυναφθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, άρα δεν θα προσθέσει κάτι. Ενδεχομένως αν το συμβούλιο δει τις φυσιογνωμίες των διαδίκων θα σχηματίσει τη β' άποψη γι'΄αυτούς αντί για την α' αν δεν τους είχε δει; Μα δεν εμπνεόμεθα όλοι από το Lombroso!