• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Κτιστάκης Αντεισαγγελέας Εφετών' | 19 Σεπτεμβρίου 2010, 19:29

    Επιτέλους προτείνεται λύση στο πρόβλημα! Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερη διατύπωση αν ανέφερε ότι:'' όταν ζητείται αναβολή από....το δικαστήριο κάνει δεκτό το αίτημα και διακόπτει την εκδίκαση για έως δύο μήνες με την ίδια σύνθεση σε όχι τακτική δικάσιμο ''. Έτσι δεν θα συμβεί να αναβάλλεται η υπόθεση για μια άλλη τακτική δικάσιμο, οπότε -όπως παρατηρήθηκε ήδη στα σχόλια και ορθά- θα απαιτείται να κατεβαίνει η μια σύνθεση και να δικάζει η άλλη. Σαφώς βέβαια θα πρέπει να αναφερθεί ότι, αν συμβεί μετάθεση, ή άδεια μέλους της σύνθεσης, τότε ο νόμιμος αναπληρωματικός δικαστής της αρχικής δικασίμου τον αντικαθιστά. Θα πρότεινα να προβλεφθεί το ίδιο και για τις υποθέσεις που δεν καθίσταται εφικτή η εκδίκαση εντός του ωραρίου. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω: α)οι πολλές υπηρεσίες των δικαστικών είναι αλήθεια, αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην εκδίκαση των υποθέσεων, αρκεί να υπάρχει καλή θέληση (για το οποίο πολλοί εκφράζουν αμφιβολίες). β)τέλος θα πρέπει να παύσει πια το ωράριο μέχρι της 15.00 και να παραταθεί για δυο ώρες τουλάχιστον και, conditio sine qua non, να σταματήσει από τους Δικηγορικούς Σύλλογους η επίκληση της απόαφασης της Ολομέλειας των Προέδρων τους ότι τα δικαστήρια θα κρατούν μέχρι δύο ημέρες. Όλοι Δημόσιοι Λειτουργοί είμαστε, άλλοι έμμισθοι και άλλοι άμισθοι!