• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Ζημιανίτης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών' | 19 Σεπτεμβρίου 2010, 20:56

    Η διόγκωση της καθ’ύλην αρμοδιότητας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου με τη μεταφορά εκεί της συντριπτικής πλειοψηφίας των εγκλημάτων αρμοδιότητας του Τριμελούς Πλημ/κείου θα οδηγήσει σε πλήρη αδυναμία του Μονομελούς να εκδικάζει τις υποθέσεις, αφού οι μεν ήδη ανήκουσες στην αρμοδιότητά του είναι πάρα πολλές (σύνηθες στην Αθήνα τουλάχιστον το πινάκιο να περιλαμβάνει άνω των 100 υποθέσεων), ενώ και οι μεταφερόμενες από το Τριμελές είναι υποθέσεις αξιόλογης βαρύτητας και δυσκολίας που απαιτούν χρόνο και έμπειρους δικαστές συνερχόμενους σε πολυμελή σύνθεση που εγγυάται δικαιότερη κρίση. Εφ’όσον η νέα διάταξη τίθεται εμβαλωματικά, χωρίς ευρείας έκτασης αποποινικοποιήσεις και απεγκληματοποιήσεις της ύλης που σήμερα ανήκει στην αρμοδιότητα του Μονομελούς (ΚΟΚ, ακάλυπτες επιταγές, ασφαλιστικές εισφορές, ήσσονος σημασίας ειδικά ποινικά αδικήματα κ.λπ.), είναι βέβαιο ότι μόνο προβλήματα, δυσλειτουργίες, νέες καθυστερήσεις θα δημιουργήσει, παρά θα επιλύσει τα υπάρχοντα, ή θα επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης.